ROBOTIC INFRARED DRYING SYSTEM

ระบบอบสีด้วยโรโบติกอินฟราเรด INFRARR 30K และ INFRARR 15K ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในห้องพ่นสีหรือบริเวณเตรียมงาน มั่นใจได้ว่าจะช่วยลดเวลาในการทำงานและช่วยให้ประหยัดพลังงานอย้่งมาก  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมารงาน  เนื่องจากไม่ต้องมีการรอให้อุณหภูมิลดลงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

INFRARR 30 K  และ INFRARR 15 K เป็นระบบในการอบสีที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างหลากหลาย  ตั้งแต่งานที่ขนาดเล็กๆ ไปจนถึงการอบสีทั้งคันหรือการอบสีชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมกันจำนวนมากๆ
ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา
อบชิ้นส่วนอะไหล่ได้จำนวนมากๆพร้อมกัน

หน้าจอควบคุมติดกับแขนโรบอทแบบ Touch Screen

15K

รายยละเอียดการใช้พลังงาน30 K